สมาร์ทสวิทช์ดีไอวาย

ดีไอวาย (DIY, Do-It-Yourself) เป็นสมาร์ทสวิทช์ที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งใช้งานได้ง่ายๆด้วยตนเอง เป็นอุปกรณ์สมาร์ทสวิทช์ที่ถูกออกแบบมาในหลายรูปแบบเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตนเอง เช่นขั้วหลอดไฟ (เป็นขั้วเกลียวมาตรฐาน E27) หรือปลั๊กไฟเอาท์เลทที่สั่งการปิดเปิดด้วยโมบายแอพพลิเคชั่นผ่านไวไฟหรือโครงข่าย 3G/4G ทำให้ผู้ใช้สะดวกต่อการติดตั้งและใช้งานเป็นอย่างมาก

สมาร์ทสวิทช์แบบขั้วหลอดเกลียว

 • ควบคุมการปิดเปิดหลอดไฟชนิดมาตรฐาน E27 (หลอดเกลียว) จากทุกที่บนสมาร์ทโฟนผ่านไวไฟหรือโครงข่าย 3G/4G
 • มีอุปกรณ์เสริมเป็น RF Remote control ย่านความถี่ 433 MHz ใช้สั่งการปิดเปิดหลอดไฟได้ระยะไกล
 • มี Mobile App ที่สนับสนุนทั้งบนระบบ iOS และ แอนดรอยด์
 • รายงานสถานะของอุปกรณ์ เช่นปิดหรือเปิดอยู่ แบบ Real Time บนสมาร์ทโฟน
 • ตั้งเวลาปิด/เปิดหลอดไฟได้ล่วงหน้าบนสมาร์ทโฟน
 • แชร์การควบคุมสมาร์ทสวิทช์ฯให้กับสมาร์ทโฟนได้หลายเครื่อง
 • สามารถตั้งค่า Scene (กลุ่มของอุปกรณ์) เพื่อปิดเปิดสมาร์ทสวิทซ์ครั้งละหลายๆตัวด้วยการกดปุ่มเดียวบนสมาร์ทโฟน

สมาร์ทสวิทช์แบบปลั๊กไฟเอาท์เลท

 • เอาท์เลทมีเต้ารับหลายมาตรฐานให้เลือกทั้ง EU/US/UK/CN
 • รับกระแสไฟได้สูงสุด : 10A
 • ระดับแรงดันไฟฟ้า : 90-250V
 • กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 2000W (resistive load)
 • ควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าจากทุกที่บนสมาร์ทโฟนผ่านไวไฟหรือโครงข่าย 3G/4G
 • มี Mobile App ที่สนับสนุนทั้งบนระบบ iOS และ แอนดรอยด์
 • รายงานสถานะของอุปกรณ์ เช่นปิดหรือเปิดอยู่ แบบ Real Time บนสมาร์ทโฟน
 • ตั้งเวลาปิด/เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ล่วงหน้าบนสมาร์ทโฟน
 • แชร์การควบคุมสมาร์ทสวิทซ์ฯให้กับสมาร์ทโฟนได้หลายเครื่อง
 • สามารถตั้งค่า Scene (กลุ่มของอุปกรณ์) เพื่อปิดเปิดสมาร์ทสวิทซ์ครั้งละหลายๆตัวด้วยการกดปุ่มเดียวบนสมาร์ทโฟน

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโปรดติดต่อเรา

 

กลับสู่หน้าสินค้าเทคโนโลยี

กลับสู่หน้าแรก