สวิตซ์ไอโอที (IoT Switch)

สวิตซ์ IoT เป็นสวิตซ์อิเลกทรอนิกส์ซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมและสั่งการเพื่อให้สวิตซ์ปิดหรือเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยโมบายแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไวไฟ หรือ 3G/4G ได้  สวิตซ์ IoT ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปิดหรือเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจากระยะไกลด้วยโมบายแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน รวมทั้งความสามารถในการตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อปิดหรือเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ สวิตซ์ IoT ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณได้หลายประเภท เช่น อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ความชื้น ควัน แก๊ส อุปกรณ์วัดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากการใช้งาน สวิตซ์ IoT ได้หลากหลายมากขึ้น

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสวิตซ์ IoT

สมาร์ทสวิตซ์

สมาร์ทมิเตอร์

สมาร์ทสวิตซ์ดีไอวาย

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโปรดติดต่อเรา

 

กลับสู่หน้าผลิตภัณฑ์ไอโอที

กลับสู่หน้าแรก