สมาร์ทมิเตอร์

สมาร์ทมิเตอร์ เป็นสวิตซ์ IoT ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการบันทึกและอ่านอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อการควบคุมค่าใช้จ่าย

ลักษณะเด่น

บันทึกและตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh) ที่ความผิดพลาด 1%
สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) เป็นรายวันหรือรายเดือน
สามารถตรวจสอบกำลังไฟฟ้า (power, watts) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ ได้แบบ real time
แสดงสถานะการทำงานปัจจุบันของสมาร์ทมิเตอร์(เช่น ปิด/เปิด) บนสมาร์ทโฟน
สนับสนุนการทำงานของในรูปแบบของการตั้งเวลา เพื่อปิด/เปิด สวิทช์ ทั้งแบบครั้งเดียวและแบบทำซ้ำได้
สามารถใช้งานบน Google Home ได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า : 90~ 250V AC input
รองรับกระแสไฟสูงสุด : 16A
รองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด : 3500W

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโปรดติดต่อเรา

กลับสู่หน้าผลิตภัณฑ์ไอโอที

กลับสู่หน้าแรก