บริการทางธุรกิจ

  • บริการด้านการวางระบบสารสนเทศทางการบริหาร เช่น ระบบ ERP, BI, MIS
  • บริการวางแผนและติดตั้งระบบสำนักงานอัตโนมัติ
  • บริการที่ปรึกษาทางด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
  • บริการที่ปรึกษาทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ และด้านบัตรส่งเสริมการลงทุน
  • บริการด้านงานสนับสนุนธุรกิจ เช่น บัญชี การเงิน ภาษีอากร วางแผนภาษี การวางและประเมินระบบบัญชี บริหารงานบุคคล กฎหมายและงานทะเบียนบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจบริการโปรดติดต่อเรา

กลับสู่หน้าผลิตภัณฑ์

กลับสู่หน้าแรก