สมาร์ทสวิตซ์

เป็นสวิตซ์อิเลคทรอนิกส์มาตรฐานที่สามารถควบคุมการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นหลอดไฟ พัดลม ทีวี และสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้ล่วงหน้าด้วยไทม์เมอร์ตั้งเวลา การควบคุมสมาร์ทสวิตซ์ระยะไกลสามารถทำได้โดยควบคุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไวไฟ หรือ 3G/4G  บนแอพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟน นอกจากนี้สมาร์ทสวิตซ์ยังมีรุ่นที่มีความสามารถในการต่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณได้หลากหลายเพื่อเพิ่มเงื่อนไขการทำงานได้มากขึ้น

ลักษณะเด่น

สนับสนุนการทำงานบนเครือข่ายไวไฟ 2.4 Ghz
แสดงสถานะการทำงานปัจจุบันของสมาร์สวิตซ์ (เช่น ปิด/เปิด) บนสมาร์ทโฟน
สามารถ ปิด/เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทสวิตซ์จากระยะไกลบนสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไวไฟหรือ 3G/4G
สามารถตั้งเวลาปิดหรือเปิดสวิตซ์ได้ล่วงหน้าสูงสุด 8 ช่วงเวลา
แชร์การควบคุมสมาร์ทสวิตซ์ฯให้กับสมาร์ทโฟนได้หลายเครื่อง
สามารถควบคุมสมาร์ทสวิตซ์ได้หลายตัวบนสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว
สามารถตั้งค่ากลุ่มของสมาร์ทสวิตซ์ (Scene) เพื่อปิดเปิดสมาร์ทสวิตซ์ครั้งละหลายๆตัวด้วยการกดปุ่มเดียวบนสมาร์ทโฟน
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณภายนอก (Sensor) เช่น อุณหภูมิ ความชื้น (เฉพาะรุ่น)
สามารถใช้งานบน Google Home ได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า : 90-250v AC(50/60Hz)
รับกระแสสูงสุด : 10A*
กำลังไฟฟ้า : 2200 watts*
ย่านความถี่ : 2.4Ghz

* ขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโปรดติดต่อเรา

กลับสู่หน้าผลิตภัณฑ์ไอโอที

กลับสู่หน้าแรก