สมาร์ทสวิทช์

เป็นสวิทช์อิเลคทรอนิกส์มาตรฐานที่สามารถควบคุมการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นหลอดไฟ พัดลม ทีวี และสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้ล่วงหน้าด้วยไทม์เมอร์ตั้งเวลา การควบคุมสมาร์ทสวิทช์ระยะไกลสามารถทำได้โดยควบคุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไวไฟ หรือ 3G/4G  บนแอพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟน นอกจากนี้สมาร์ทสวิทช์ยังมีรุ่นที่มีความสามารถในการต่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณได้หลากหลายเพื่อเพิ่มเงื่อนไขการทำงานได้มากขึ้น

ลักษณะเด่น

สนับสนุนการทำงานบนเครือข่ายไวไฟ 2.4 Ghz
แสดงสถานะการทำงานปัจจุบันของสมาร์สวิทช์ (เช่น ปิด/เปิด) บนสมาร์ทโฟน
สามารถ ปิด/เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทสวิทช์จากระยะไกลบนสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไวไฟหรือ 3G/4G
สามารถตั้งเวลาปิดหรือเปิดสวิทช์ได้ล่วงหน้าสูงสุด 8 ช่วงเวลา
แชร์การควบคุมสมาร์ทสวิทซ์ฯให้กับสมาร์ทโฟนได้หลายเครื่อง
สามารถควบคุมสมาร์ทสวิทช์ได้หลายตัวบนสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว
สามารถตั้งค่ากลุ่มของสมาร์ทสวิทช์ (Scene) เพื่อปิดเปิดสมาร์ทสวิทซ์ครั้งละหลายๆตัวด้วยการกดปุ่มเดียวบนสมาร์ทโฟน
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณภายนอก (Sensor) เช่น อุณหภูมิ ความชื้น (เฉพาะรุ่น)

คุณสมบัติทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า : 90-250v AC(50/60Hz)
รับกระแสสูงสุด : 10A*
กำลังไฟฟ้า : 2200 watts*
ย่านความถี่ : 2.4Ghz

* ขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโปรดติดต่อเรา

 

กลับสู่หน้าสินค้าเทคโนโลยี

กลับสู่หน้าแรก