การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ไอโอที

มีการติดตั้งใช้งานตามข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ผลิต

  • แรงดันไฟฟ้า : 90-250v AC (50/60Hz)
  • รับกระแสสูงสุด/กำลังไฟสูงสุด : ตามข้อกำหนดของแต่ละรุ่น (หรือดูที่กล่องสินค้า)
  • ย่านความถี่ไวไฟ : 2.4Ghz
  • Operating Temp 0-40 C
  • Operating Hum 5%-90%

ติดตั้งตามคู่มือการติดตั้งสมาร์ทสวิตช์ : โปรดศึกษาใน www.labi.co.th <Click>

ติดตั้งอย่างถูกวิธีตามหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ติดตั้งใช้งานในที่ร่ม ไม่เปียกน้ำ ไม่โดนฝน

ไม่ตกหรือกระแทก หรือถูกของมีคม

ไม่ดัดแปลงสินค้า และสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าต้องอยู่ในสภาพปรกติ


เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัท กาต๊อบ วินโนเวชั่นส์ จำกัด <Click>

  • สวิตซ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (LEDLight, LL-01)
  • สวิตซ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (LEDTube, LTT5A-01, LTT5B1-01, LTT5B2-01)

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับทุกผลิตภัณฑ์

การรับประกันสินค้า เริ่มนับจากวันที่ซื้อ กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าเพื่อยืนยัน

เปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการผลิต

ซ่อม/เปลี่ยน สินค้า (ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบปัญหา) ภายในระยะเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อ

*** ระยะเวลาการรับประกันสินค้า ประกาศ ณ จุดขาย ***

การรับประกันสินค้าจะมีผลเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเท่านั้น

*** การรับประกันจะมีผลเมื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่อการรับประกันสินค้าแล้ว ***

 

กรุณาลงทะเบียนเพื่อการรับประกันสินค้า (เป็นรายรุ่น และโปรดระบุจำนวนสินค้า)